Risk as a Service
Voor Agile initiatieven
Verbeter uw Agile performance

Vergroot uw grip op Agile initiatieven en borg waardecreatie met RaaS

Risk as a Service (RaaS) is een risicomanagement oplossing voor Agile initiatieven. Door actieve risicosturing borgt het de realisatie van de beoogde waarde. RaaS vermindert onzekerheden en vergroot de grip op Agile initiatieven. Het is daarmee een waarborg voor succesvol Agile werken.

RaaS is een full-service concept dat nauw aansluit bij de Agile manier van werken. Het omvat alle relevante activiteiten voor het realiseren van actieve risicosturing. RaaS biedt tegen een vaste vergoeding een aanvullende zekerheid. Dit op een onafhankelijke, transparante en kostenefficiënte wijze.
Vergroot grip
Borgt waardecreatie
Vermindert onzekerheid
Full-service concept
Kostenefficiënt
Onafhankelijk
TransparantMeer weten over RaaS?

Risk as a Service: Waarom risicosturing Agile succes borgt
Risk as a Service: Hoe risicosturing Agile succes borgt
Waarom Agile werken moeilijk is, en Risk as a Service helpt


Benieuwd wat RaaS voor u kan betekenen?

Wilt u meer informatie over RaaS, neem dan vrijblijvend contact met ons op.


Voor direct mailen klik hieronderOf stuur een WhatsApp bericht naar

0610981585


RaaS in de praktijk

Wie gingen u voor

Voor de volgende ondernemingen hebben wij RaaS succesvol toegepast

Programma voor het opleveren van een End-2-End IT landschap de zakelijke divisie. Programma voor het digitaliseren van customer journeys voor de retail divisie.
Programma voor het opleveren van een End-2-End IT landschap volgens het Utility as a Service (UaaS) concept voor B2B en B2C
Programma voor het opleveren van een End-2-End IT landschap als invulling van strategische heroriëntatie


Benieuwd wat RaaS voor u kan betekenen?

Wilt u meer informatie over RaaS, neem dan vrijblijvend contact met ons op.Voor direct mailen klik hieronderOf stuur een WhatsApp bericht naar

0610981585

RaaS modules

RaaS ondersteunt op drie niveaus

Volwaardig risicomanagement zonder de kosten van een volledige risicofunctie

Naast de module 'risicosturing voor Agile initiatieven' kan RaaS uitgebreid worden met 'Risicogestuurd Agile portfoliomanagement' en 'Risicobeheersing van processen'. Selecteer het RaaS pakket dat aansluit bij de behoefte van uw organisatie.Risicogestuurd Agile
portfoliomanagement

Borging van afweging verwachte waarde versus risico; risicogewogen selectie en prioritering van initiatieven


Risico assessments worden uitgevoerd op initiatieven. Het in kaart gebrachte risicoprofiel wordt afgezet tegen de verwachte waarde en tegen de mate van risico die de organisatie op portefeuilleniveau bereid is te lopen.

Op basis hiervan wordt een set initiatieven geselecteerd en geprioriteerd, resulterend in een portefeuille met een acceptabele balans tussen waarde en risico.

Voor de bepaling van het risicoprofiel van initiatieven en de portefeuille wordt gebruik gemaakt van een uniforme methode. Deze is complementair aan methodes voor bepaling van de verwachte waarde.

Risicosturing voor Agile
initiatieven

Borging waardecreatie door sturing op actieve beheersing van het risicoprofiel van initiatieven


Met periodieke risico assessments wordt van programma's en projecten het risicoprofiel in kaart gebracht en herijkt. Het profiel wordt afgezet tegen het gewenste risicoprofiel: de mate van risico die het programma of project bereid is te lopen.

Op basis hiervan worden acties benoemd om de gap tussen huidig en gewenst risicoprofiel te overbruggen. Een structuur wordt ingericht om strakke monitoring en opvolging te borgen, ondersteund door geavanceerde tools.

De risk assessments, monitoring en ondersteunende tools sluiten nauw aan bij de Agile manier van werken.
Risicobeheersing van
business processen

Implementatie van End-2-End beheersing van processen conform interne en externe audit standaarden


Door gebruik van gestandaardiseerde controleraamwerken en risico assessments worden procesrisico's in kaart gebracht en geprioriteerd. Voor de sleutelrisico's worden controls ontworpen en geïmplementeerd.

Het ontwerp en de implemementatie van controls geschiedt volgens standaarden van de interne en externe accountants en zijn auditeerbaar.

De risico assessments en het controls design en implementatie slutien nauw aan bij de Agile manier van werken, c.q. de timing van slices en sprints.
Benieuwd wat RaaS voor u kan betekenen?

Wilt u meer informatie over RaaS, neem dan vrijblijvend contact met ons op.Voor direct mailen klik hieronderOf stuur een WhatsApp bericht naar

0610981585


Over 4ring risk solutions
Risicogedreven oplossingen voor Agile omgevingen

4ring risk solutions is gespecialiseerd in risicomanagement oplossingen voor Agile initiatieven. Het is ontstaan vanuit de praktijkervaring dat het succes van Agile projecten niet vanzelfsprekend blijkt, alsook vanuit de overtuiging en de drive om deze succesratio's te verbeteren.

Risk as a Service is een product van 4ring risk solutions, opgericht door Ramon Viering. Een ondernemende en ervaren consultant gespecialiseerd in Agile programma's en projecten in complexe omgevingen. Hij heeft een bewezen track record in met name de financiële sector, de energiesector en de non-profitsector.

Naast uitgebreide ervaring met Agile programma's en projecten, heeft Ramon Viering praktijkervaring met het herinrichten van risicomanagement binnen complexe organisaties. Ook is hij zelf programmamanager geweest bij een financiële instelling. Verder begeleidt hij veelvuldig Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht bij het verbeteren van hun functioneren.


Contact

4ring risk solutions


Grassavanne 92
5658 EV Eindhoven


2018 © 4ring risk solutions

Alle rechten voorbehouden